Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 388

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1460/QĐ-UBND Sở, Ngành tỉnh Quyết định Kinh tế V/v công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/07/2019
40/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Kết luận của PCT UBND huyện Phạm Văn Hậu tại cuộc họp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về các nội dung chuẩn bị huyện đạt chuẩn nông thôn mới 04/07/2019
04/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Chương trình Chỉ đạo trọng tâm tháng 7 năm 2019 05/07/2019
42/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ủy viên UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 11/07/2019
93/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2019
84A/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thông báo v/v lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
1523/QĐ-UBND Sở, Ngành tỉnh Báo cáo Kinh tế Về việc công nhận quyền sử dụng đất thuê cho Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam tại ấp Kinh 14, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông (Bưu Điện văn hóa ấp Kinh 14). 16/07/2019