TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 535

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1148/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Sở, Ngành tỉnh Quyết định Kinh tế Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 20/05/2019
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cảo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 05/06/2019
76/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019 07/06/2019
59/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; Chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2019 12/06/2019
1326/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Kinh tế Về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu số 36 13/06/2019
10/BC-UBND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ tám (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 10/06/2019
Quyết định 793/QĐ-TTg Chính phủ Báo cáo Kinh tế Cơ chế, chính sách đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi 27/06/2019