Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 373

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
50/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 24/04/2019
36/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, kế hoạch năm 2019 24/04/2019
Quyết định 1007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Khác Về việc công nhận 07 xã đạt chuẩn NTM: Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Thạnh Hòa, Bàn Tân Định (Giồng Giềng), Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc (Vĩnh Thuận), Vĩnh Phước B (Gò Quao) 02/05/2019
Quyết định số 1307/QĐ-UBND của UBND tih3 Chính phủ Báo cáo Kinh tế Ban hành Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/05/2019
61/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020 10/05/2019
32/TB-VP UBND Huyện Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại hội nghị Ủy viên UBND huyện tháng 4 năm 2019 10/05/2019
33/TB-VP UBND Huyện Thông báo Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 10/05/2019