Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 372

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
916/QĐ-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang công bố định mức đơn giá san lắp mặt bằng phương pháp bơm cát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2019
06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Chính phủ Chỉ thị Kinh tế Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
809/QĐ-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Xây dựng chính quyền Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/04/2019
53/UBND-VP cua UBND huyện UBND Huyện Công điện Xây dựng chính quyền Phân công ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới 25/04/2019
53/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 25/04/2019
52/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019
51/KH-UBND của UBND huyện UBND Huyện Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 24/04/2019