Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 373

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
31/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Công tác tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản quý I và Chương trình chỉ đạo quý II năm 2019 12/04/2019
32/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I và Chương trình chỉ đạo quý II năm 2019 12/04/2019
33/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội quý I; chương trình công tác quý II năm 2019 12/04/2019
26/TB-VP Văn Phòng Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị Ủy viên UBND huyện quý I năm 2019 16/04/2019
10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Nội chính - Pháp chế VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 22/04/2019
58/KH-BCĐ tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 12/04/2019
68/KH-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 18/04/2019