Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 339

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Văn hóa xã hội Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Vĩnh Thuận Lần thứ VI năm 2017-2018. 10/03/2017
18/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; chương trình công tác trọng tâm tháng 3/2017 của UBND huyện. 14/03/2017
14/TB-VP UBND Huyện Thông báo Kinh tế Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, chương trình chỉ đạo tháng 3 năm 2017. 16/03/2017
15/TB-VP UBND Huyện Thông báo Văn hóa xã hội Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hậu tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; gắn với tổ chức rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn huyện. 16/03/2017
04/BC-HĐND UBND Huyện Báo cáo Khác Kết quả hoạt động quý I và chương trình công tác quý II năm 2017. 16/03/2017
21/TB-VP UBND Huyện Thông báo Nội chính - Pháp chế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Luật tại Hội Nghị tổng kết công tác ngành Tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. 28/03/2017
20/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Văn hóa xã hội Kết quả việc thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 29/03/2017