Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 339

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/CTr-UBND UBND Huyện Chương trình Kinh tế Chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Uỷ ban nhân dân huyện. 08/02/2017
13/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2017. 10/02/2017
3181/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Văn hóa xã hội Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin đăng lên trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Vĩnh Thuân (Website huyện). 14/02/2017
820/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Xây dựng chính quyền Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân dân huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 và Thủ trưởng các ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân. 20/02/2017
11/TB-VP UBND Huyện Thông báo Xây dựng chính quyền Y kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại buổi làm việc với ngành chuyên môn về phương án cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện 09/03/2017
362/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Xây dựng chính quyền Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 09/03/2017
2201/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Kinh tế Phê duyệt Đề cương và dự toán Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 09/03/2017