TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
25/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
05/2014/TT-BTTTT Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2014
108/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 18/01/2017
06/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Xây dựng chính quyền Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 18/01/2017
07/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện. 18/01/2017
13/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2017. 10/02/2017