Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 372

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
35/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; chương trình công tác trọng tâm tháng 5/2017 của UBND huyện 17/05/2017
41/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2017 của UBND huyện. 31/05/2017
1273/QĐ-UBND Văn Phòng Báo cáo Khác V/v thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022/ 11/07/2017
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2017 12/07/2017
57/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017. 14/07/2017
58/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2017. 14/07/2017
14/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Khác Kết quả Kỳ họp lần thứ tư HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021. 27/07/2017