Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 349

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
100/UBND-NCPC Văn Phòng Công văn điều hành Nội chính - Pháp chế V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 12/02/2018
116/UBND-VHXH Văn Phòng Công văn điều hành Văn hóa xã hội; Khác V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018. 12/02/2018
393/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/02/2018
04/TB-VP Văn Phòng Thông báo Thông báo Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND huyện Phạm Văn Hậu tại hội nghị tổng kết năm 2018 của phòng Nông nghiêp PTNT 15/01/2019
03/TB-VP Văn Phòng Báo cáo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018 và chương trình chỉ đạo năm 2019 10/01/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Về chế độ dự họp, hội nghị năm 2018 của các ngành, UBND các xã, thị trấn 09/01/2019
Báo cáo Văn Phòng Báo cáo Khác Thực hiện chế độ dự họp, hội nghị của các ngành, xã, thị trấn năm 2019 09/01/2019