Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 372

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Chỉ thị Xây dựng chính quyền Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1445-TB/TU của Tỉnh ủy 29/01/2019
Quyết định 195/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Nội chính - Pháp chế Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kiên Giang đã hết hiệu lực 28/01/2019
10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Nội chính - Pháp chế VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 22/04/2019
58/KH-BCĐ tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Khác Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 12/04/2019
68/KH-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Kế hoạch Xây dựng chính quyền Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2020 18/04/2019
916/QĐ-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang công bố định mức đơn giá san lắp mặt bằng phương pháp bơm cát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2019
06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Chính phủ Chỉ thị Kinh tế Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019