Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 372

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
108/BC-UBND Chính phủ Báo cáo Khác V/v tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chương trình công tác năm 2018. 20/12/2017
221-BC/HU Chính phủ Báo cáo Khác Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nữa nhiệm kỳ 29/06/2018
Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang 17/01/2019
Quyết định số 2993/QĐ-UBND của UBND tỉnh KG Chính phủ Quyết định Văn hóa xã hội Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2018
Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Chính phủ Chỉ thị Nội chính - Pháp chế Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/01/2019
Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Chính phủ Quyết định Kinh tế Ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã 30/01/2019
Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh Chính phủ Chỉ thị Quốc phòng - An ninh Tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư 03/01/2019