Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 51

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 10/04/2019
416/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2019 22/02/2019
01/2019/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp 18/01/2019
Nghị quyết 183/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kiên Giang Quốc hội Nghị quyết Quốc phòng - An ninh Quy định nội dung, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp huyện 14/12/2018
Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh UBND Huyện Quyết định Kinh tế Ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018
31/2017/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt dử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên Giang. 30/01/2018
30/2017/-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/12/2017