Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 46

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
31/2017/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt dử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh kiên Giang. 30/01/2018
30/2017/-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/12/2017
22/2017/TT-BTTTT Văn Phòng Thông tư Khác Quy định giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 17/10/2017
23/2017/TT-BTTTT Văn Phòng Thông tư Khác Quy định giá cước tối đa dịch vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 17/10/2017
20/2017/QĐ-UBND UBND Huyện Quyết định Khác Vể việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 05/10/2017
26/2017/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác Ban hành Quy định việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 02/08/2017
27/2017/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/08/2017