Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 110

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Quyết định Kinh tế Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 16/09/2019
Thông tư số 64/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Chính phủ Thông tư Kinh tế Thông tư số 64/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước 16/09/2019
67/2019/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Kinh tế Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019
66/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế Nghị định số 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 29/07/2019
16/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/07/2019
46/2019/TT-BTC Chính phủ Thông tư Kinh tế Thông tư số 46/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 8/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 23/07/2019
17/2019/QĐ-UBND Sở, Ngành tỉnh Báo cáo Xây dựng chính quyền Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/07/2019