TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
93/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa xã hội Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 25/11/2019
91/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019
90/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 15/11/2019
84/2019/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Kinh tế Quy định về quản lý phân bón 14/11/2019
83/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 12/11/2019
12/2019/TT-BTTTT Chính phủ Thông tư Quốc phòng - An ninh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 05/11/2019
16/2019/TT-BNNPTNT Chính phủ Thông tư Kinh tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ 01/11/2019