Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 76

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
12/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang Chính phủ Báo cáo Kinh tế Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/06/2019
13/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sở, Ngành tỉnh Báo cáo Kinh tế Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 13/06/2019
14/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sở, Ngành tỉnh Quyết định Kinh tế Về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/06/2019
11/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên GIang Chính phủ Báo cáo Kinh tế Về việc quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/06/2019
Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sở, Ngành tỉnh Quyết định Kinh tế Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/05/2019
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ Chính phủ Nghị định Văn hóa xã hội Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 20/05/2019
Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ Chính phủ Nghị định Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019