Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 349

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2019 14/08/2019
90/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch v/v tổng kết hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ 2019-2021, Trưởng ấp, Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 12/08/2019
112/UBND-VP Văn Phòng Công văn điều hành Công văn v/v tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND 06/08/2019
88/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy và phương hướng giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/07/2019
21/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện khóa X 23/07/2019
850/SNV-XDCQ Sở, Ngành tỉnh Công văn điều hành Xây dựng chính quyền V/v triển khai Quy chế, tổng kết hoạt động của ấp, khu phố; Tổ NDTQ nhiệm kỳ 2017-2019; bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố, Tổ NDTQ nhiệm kỳ mới 23/07/2019
949/HD-UBND UBND tỉnh Báo cáo Xây dựng chính quyền Về quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ Nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/07/2019