TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
82/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của huyện Vĩnh Thuận giai đoạn 2021-2025 24/06/2022
36/TB-VP Văn Phòng Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Trung Hồ tại cuộc họp chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư công trên địa bàn huyện 24/06/2022
81/KH-BCD UBND Huyện Kế hoạch Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 23/06/2022
80/KH-UBND UBND Huyện Luật Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 21/06/2022
181/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành V/v chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông chào mừng ngày Gia đình Việt Nam và Lễ công bố huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới 20/06/2022
199/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2022 15/06/2022
196/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 14/06/2022