Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 182

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND huyện 19/01/2018
07-CT/TU Văn Phòng Chỉ thị Khác Về việc tổ chức tết năm 2018. 18/01/2018
06/UBND-TTVH UBND Huyện Công văn điều hành Văn hóa xã hội V/v chỉ đạo tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng, mừng Xuân" Mậu Tuất năm 2018. 18/01/2018
02/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Khác V/v gửi báo cáo trả lời chất vấn và thảo luận tại tổ Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa X. 16/01/2018
61/QĐ-UBND Văn Phòng Quyết định Khác V/v công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/01/2018
07/BC-UBND Văn Phòng Báo cáo Khác V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017, tỉnh Kiên Giang. 15/01/2018
87/VP-VHXH Văn Phòng Công văn điều hành Khác V/v thực hiện Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước. 15/01/2018