Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 229

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
77/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; chương trình công tác trọng tâm tháng 8/2018 03/08/2018
17/BC-HĐND HĐND Huyện Báo cáo Báo cáo Kết quả Kỳ họp lần thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2018
74/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 25/07/2018
66/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện 06 tháng đầu năm 2018 09/07/2018
56/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế; Văn hóa xã hội Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 25/06/2018
58/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018 25/06/2018
50/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Kết quả tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết 77/NQ-HĐND, ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh, Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/06/2018