TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
118/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp huyện Vĩnh Thuận hội nhập và phát triển" giai đoạn 2022-2025 30/09/2022
322/UBND-NHCSXH UBND Huyện Công văn điều hành Về việc thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 29/09/2022
321/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Về việc tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ năm, HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 29/09/2022
117/KH-BCĐ UBND Huyện Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" năm 2022 29/09/2022
115/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 27/09/2022
114/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận 27/09/2022
296/UBND-TNMT UBND Huyện Công văn điều hành Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 21/09/2022