Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 361

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
185/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn V/v tham gia cùng đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa X 20/11/2019
64/TB-VP UBND Huyện Thông báo Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình chỉ đạo tháng 11 năm 2019 13/11/2019
303/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Thông báo Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc họp triển khai Kế hoạch số 1302/KH-BCH v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 12/11/2019
133/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; Chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019 12/11/2019
10/TB-HĐND HĐND Huyện Thông báo Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ mười hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 11/11/2019
166/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 15/10/2019
161/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Công văn v/v đăng ký nội dung trình kỳ họp lần thứ mười một, HĐND huyện 10/10/2019