Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 125

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/HĐND-VP HĐND Huyện Công văn điều hành Khác V/v chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp quí III/2017. 20/10/2017
54/TB-VP UBND Huyện Thông báo Kinh tế V/v kết luận của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh BÌnh tại Hội nghị thường kỳ UBND huyện quí III năm 2017. 18/10/2017
152/UBND-VP UBND Huyện Báo cáo Khác V/v kiến nghị làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh. 18/10/2017
82/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Kinh tế V/v chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội quí III và chương trình chỉ đạo quí IV năm 2017. 17/10/2017
100/NQ-CP Văn Phòng Nghị quyết Khác V/v đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 17/10/2017
101/NQ-CP Văn Phòng Nghị quyết Khác V/v đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bô Xây dựng. 17/10/2017
83/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế V/v công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017. 16/10/2017