Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 388

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
181/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Khác V/v tham gia tiếp xúc cử tri cùng ĐĐBQH tỉnh 23/09/2020
291/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Nội chính - Pháp chế Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020 18/09/2020
20/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 17/09/2020
19/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 17/09/2020
18/NQ-HĐND HĐND Huyện Nghị quyết Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại V 17/09/2020
173/UBND-NNPTNT UBND Huyện Công văn điều hành Khác Công văn về việc Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật 16/09/2020
277/BC-UBND UBND Huyện Báo cáo Khác Chỉ đạo điều hành, và tình hình Kinh tế - xã hội tháng 8, Chương trình công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020 09/09/2020