Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
155/UBND-VP UBND Huyện Công văn điều hành Đoàn thể V/v thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo và hưởng ứng Tháng cao điểm " vì người nghèo". 25/10/2017