Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>Nông Thôn Mới

Tiêu chí nông thôn mới

  • Vĩnh Bình Nam hoàn thành 19 tiêu chí Xây dựng nông thôn mới

    (10:56 | 17/01/2018)

    Sau khi được UBND huyện Vĩnh Thuận phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020. UBND xã Vĩnh Bình Nam tập trung triển khai, tổ chức thực hiện đến tháng 10/2017, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đang trình UBND tỉnh phê duyệt, công nhận.