Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Người phát ngôn của huyện Vĩnh Thuận

  • Thông tin về người phát ngôn của huyện Vĩnh Thuận

    (16:26 | 14/05/2020)

    Thực hiện Công văn số 439/UBND-VHXH, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuân cung cấp thông tin về người phát ngôn của huyện và các xã, thị trấn trong huyện như sau (đính kèm danh sách):