Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

  • Phụ nữ Vĩnh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới

    (13:53 | 05/02/2018)

    Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng mà các cấp, các ngành cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) từng cấp trong huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nguyện vọng, nhu cầu của hội viên phụ nữ, hướng các hoạt động về cơ sở, tập trung các hoạt động hỗ trợ, thành lập và nhân rộng các mô hình hoạt động điểm có hiệu quả. Đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới.

  • Vĩnh Bình Nam hoàn thành 19 tiêu chí Xây dựng nông thôn mới

    (10:56 | 17/01/2018)

    Sau khi được UBND huyện Vĩnh Thuận phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020. UBND xã Vĩnh Bình Nam tập trung triển khai, tổ chức thực hiện đến tháng 10/2017, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đang trình UBND tỉnh phê duyệt, công nhận.