Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Hoạt động giám sát

 • Đoàn khảo sát Ban pháp chế HĐND tỉnh Kiên Giang có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận và Ủy ban nhân dân xã Bình Minh

  (16:07 | 12/11/2019)

   Ngày 11/11/2019, tại Hội trường C Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện và UBND xã Bình Minh về việc bố trí biên chế công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức, không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn huyện do ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia với đoàn đại diện: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Phòng Dân nguyện, Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự hội nghị có bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, ông Huỳnh Xuân Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo hai ban HĐND, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND và Ủy ban nhân dân xã Bình Minh.

 • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/5015 của Thủ tướng Chính phủ

  (08:32 | 28/10/2019)

 • Hướng dẫn việc chuyển công tác của Đại biểu Hội đồng nhân dân và chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

  (17:20 | 23/05/2019)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân Nghị quyết đã hướng dẫn quy trình thực hiện chuyển công tác Đại biểu Hội đồng nhân dân và chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

 • Hội đồng nhân nhân huyện Vĩnh Thuận chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  (10:30 | 04/01/2019)

  Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương ban hành các Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị thế của cơ quan dân cử; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 

 • Thường trực HĐND huyện khảo sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa x

  (08:20 | 03/12/2018)

  Ngày 30/11/2018 Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện khảo sát trực tiếp các kiến nghị của cử tri phản ánh chưa được giải quyết trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện, khóa X theo báo cáo số 116, ngày 21/11/2018 của UBND huyện về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh trật tự và khiếu nại của cử tri. Đoàn khảo sát do ông Huỳnh Quốc Huy, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, Ông Nguyễn Bạch Đằng, HUV, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện làm Phó Trưởng Đoàn, cùng hai ban HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện và Chủ tịch UBND: thị trấn Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong, xã Bình Minh, lãnh đạo các ấp có địa điểm đoàn đến khảo sát.

 • Khẩn trương trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa X

  (11:09 | 30/11/2018)

  Để có cơ sở trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Mới đây, ông Sử Văn Thinh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành Công văn yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Vĩnh Thuận, Trung tâm viễn thông, Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với những nội dung sau:

 • Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Hội đồng nhân dân bầu

  (20:47 | 19/11/2018)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 02 tháng 10 năm 2018 về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB, ngày 02 tháng 10 năm 2018 về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Công văn lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

 • Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện thu-chi ngân sách xã Vĩnh Bình Nam

  (14:37 | 13/11/2018)

   Sáng ngày 12/11/2018 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện có buổi giám sát tại UBND xã Vĩnh Bình Nam về tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018. Đoàn do bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn, ông Huỳnh Quốc Huy, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Phó Trưởng đoàn, cùng tham gia với đoàn có các ông, bà đại diện Ban Kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế, đại biểu của HĐND huyện làm thành viên, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng tham gia.

 • Khẩn trương báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 5

  (15:18 | 10/11/2018)

  Nhằm phục vụ tốt cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành khảo sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Xuân Luật chỉ đạo thủ trưởng các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Đa khoa, Công an huyện, Tòa án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành khẩn trương tiến hành rà soát việc trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Xem xét cụ thể nội dung nào đã thực hiện xong, nội dung nào đang thực hiện và nội dung nào chưa thực hiện (báo cáo cụ thể lý do chưa thực hiện). Tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện) chậm nhất 11 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2018. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổng hợp trả lời ý kiến của các ngành, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân huyện trong ngày 13 tháng 11 năm 2018.

 • Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

  (08:07 | 24/04/2018)

  Thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 26/3/2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, trong 02 ngày (ngày 19 và 20/4/2018), Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017 tại Ủy ban nhân dân xã Phong Đông, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Phòng Tài chính - Kế hoạch. Đoàn Giám sát do bà Nguyễn Thị Hải, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn.