Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

 • Phê duyệt đề án xây dựng lò giết mổ tập trung

  (12:59 | 16/10/2018)

  Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có Quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, giai đoạn 2018 - 2020  và định hướng đến năm 2030.

 • Công an huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

  (14:15 | 15/10/2018)

   Ngày 12/10/2018, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2018, chủ trì hội nghị có Đại tá Bùi Văn Xứ, Trưởng Công an huyện, đại diện các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

 • Kiểm tra xây dựng NTM

  (12:28 | 13/10/2018)

   Ngày 12/10/2018, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Vĩnh Thuận vừa có buổi làm việc với 02 xã Vĩnh Bình Bắc và Vĩnh Thuận về thẩm định bước đầu việc thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới; buổi làm việc do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND - Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện chủ trì.

 • Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Vĩnh Thuận

  (12:35 | 12/10/2018)

  Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 29/5/2018 về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018 và những năm tiếp theo.

 • Tăng cường biện pháp giáo dục, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn huyện

  (10:08 | 11/10/2018)

  Ngày 11/10/2018, Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thuận đã ban hành Công văn số 637/VP-NCTH, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hậu về việc tăng cường các biện pháp giáo dục, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn huyện: Giao Phòng Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức đánh nhau trong và ngoài nhà trường; xử lý nghiêm tình trạng học sinh hình thành băng nhóm, kích động bạo lực học đường./. 

 • Định mức, phân bổ kinh phí chi đại hội Ủy ban MTTQ

  (10:04 | 11/10/2018)

  Quyết định số 2198/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi, nguồn chi và phân bổ kinh phí đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. 

 • Treo cờ rủ và ngưng hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày 06, 07 tháng 10 năm 2018

  (12:26 | 05/10/2018)

  Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào lúc 23 giờ 12 phút ngày 01 tháng 10 năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận thông báo đến Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức treo cờ rủ tại cơ quan, đơn vị và ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày 06, 07 tháng 10 năm 2018. Theo Thông báo số 365/TB-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Linh cửu của đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 05, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 07 giờ, ngày 06 tháng 10 đến 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 09 giờ, ngày 07 tháng 10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.  

 • Huyện Vĩnh Thuận tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính

  (16:56 | 04/10/2018)

  Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện - Huỳnh Xuân Luật vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính; tình hình quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

 • Bàn giao thiết bị cầu Truyền hình trực tuyến các xã, thị trấn

  (10:42 | 03/10/2018)

  Ngày 03 tháng 10 năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông tỉn Kiên Giang tổ chức bàn giao thiết bị cầu Truyền hình trực tuyến các xã, thị trấn năm 2018 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 

 • Tăng cường công tác cải cách hành chính và hoạt động ISO 9001

  (08:42 | 03/10/2018)

  Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Xuân Luật vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính và hoạt động ISO 9001 trên địa bàn huyện.