Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

 • Di dời Trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện

  (13:59 | 23/01/2019)

  Từ ngày 25 tháng 01 năm 2019, Trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (gần Công an huyện) sẽ di dời về Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện tại Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ công việc.

 • Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

  (08:20 | 23/01/2019)

  Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành Thông báo số 79/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Cụ thể như sau

 • Tết dân quân

  (16:18 | 22/01/2019)

  Ngày 22/01/2019, UBND huyện Vĩnh Thuận có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang về việc triển khai các nội dung, phần việc tổ chức Tết dân quân tại xã Phong Đông năm 2019 

 • Định hướng giá thóc vụ Đông - Xuân 2018-2019

  (11:20 | 21/01/2019)

  Bộ Tài chính vừa có văn bản công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông - Xuân năm 2018-2019. Cụ thể, mức giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 2.735 - 4.248 đồng/kg; mức giá thành sản xuất bình quân thóc kế hoạch vụ Đông - Xuân 2018-2019 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 3.346 đồng/kg. Riêng tỉnh Kiên Giang, theo Bộ Tài chính giá thành sản xuất thóc thực tế vụ Đông - Xuân 2017-2018 (đã làm tròn) 2.934 đồng/kg; giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Đông - Xuân 2018-2019 là 3.051 đồng/kg. Căn cứ theo giá định hướng của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng giao Sở Công thương triển khai đến các doanh nghiệp thu mua biết, thực hiện. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện.

 • Quy định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

  (08:32 | 21/01/2019)

   Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 37-NQ/TW quy định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

 • Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018

  (16:06 | 16/01/2019)

   Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018. Cụ thể, khối cơ quan hành chính Nhà nước 78 người; trong đó 15 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,23%, 57 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,07%, 2 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chiếm 2,56%, 4 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,12%. Khối đơn vị sự nghiệp công lập là 37 người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12 người, chiếm 32,43%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 23 người, chiếm 62,16%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 2 người, chiếm 5,40%. Các xã, thị trấn 168 người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18 người, chiếm 10,71%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 142 người, chiếm 84,52%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 6 người, chiếm 3,57%, không hoàn thành nhiệm vụ 2 người, chiếm 1,19%.

 • Phân bổ chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2019

  (15:39 | 15/01/2019)

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình vừa ký quyết định giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2019. Cụ thể, chỉ tiêu giao cho các sở, ngành cấp tỉnh và tương đương là 5.029 người (đối tượng 3 là 300 người, đối tượng 4 là 4.729 người). Cấp huyện, thị xã, thành phố là 4.488 người (đối tượng 3 là 196 người, đối tượng 4 là 3.315 người, đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư 977 người). Trong đó, huyện Vĩnh Thuận được giao 395 người (đối tượng 3 là 15 người, đối tượng 4 là 320 người, còn lại 60 người).

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ hôm nay (14.01.2019).

  (08:14 | 14/01/2019)

 • Vĩnh Phong tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ

  (14:43 | 11/01/2019)

  Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), và mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 11/01/2019, UBND xã, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phong tổ chức bóng chuyền hơi nam, nữ.

 • Vĩnh Thuận kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp, nông thôn

  (15:39 | 05/01/2019)

  Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện.