Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

 • Phê duyệt gói thầu mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm sử dụng cấp bách năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận

  (16:43 | 16/08/2018)

  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang Lê Hoàng Anh vừa ký Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu “mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm sử dụng cấp bách năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận (lần 2)”, với tổng số tiền 99.537.667 ngàn đồng từ nguồn viện phí và bảo hiểm y tế. 

 • Huyện Vĩnh Thuận triển khai thực hiện chữ ký số

  (08:36 | 16/08/2018)

  Mới đây Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành thông báo về việc áp dụng chữ ký số các văn bản điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018 tất cả các văn bản điện tử do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành sẽ được ký xác thực bằng chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp.

 • Vĩnh Thuận sơ kết thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

  (15:54 | 15/08/2018)

  Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 77 huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bi thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 77 chủ trì hội nghị.

 • Quy định hỗ trợ Ban Thanh tra nhân dân; giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù

  (09:44 | 15/08/2018)

  Nghị quyết số 165/2018/NQ-HĐND, ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5.000.000đ/ban/năm. Kinh phí thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của UBND cấp xã.

 • Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018-2019

  (15:53 | 14/08/2018)

 • Hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

  (14:21 | 14/08/2018)

  Nghị quyết số 162/2018/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, mức chi đảm bảo các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Đối với xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết đinh số 582/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có) là 25.000.000 đồng/xã/năm. Mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác mặt trận ở khu dân cư là 6.000.000 đồng/năm/ấp và 5.000.000 đồng/năm/khu phố (đối với khu dân cư có dưới 700 hộ dân). Nếu tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư; riêng đối với khu dân cư khu phố không quá 10.000.000 đồng/năm/khu phố. Đối với khu dân cư thuộc xã vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết đinh số 582/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có). Ngoài mức chi hỗ trợ trên được bố trí thêm 1.000.000 đồng/khu dân cư/năm. Kinh phí thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Ban công tác mặt trận ở khu dân cư được bố trí riêng trong dự toán chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời, thông báo cho Ủy ban MTTQ tỉnh biết và giám sát. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 8 năm 2018.

 • Năm 2019, dự kiến có 15 cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân huyện

  (14:21 | 14/08/2018)

   Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận có tờ trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện, với tổng số 15 cuộc giám sát. Cụ thể: - Giám sát thường xuyên, gồm 9 cuộc, bao gồm: 1. Xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ bản; thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2019. 2. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2019. 3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, các thành viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 4. Xem xét các Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND cấp xã có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật và các văn bản quy phạp pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND huyện. 5. Tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện. 6. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 7. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 8. Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết do Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND huyện phân công. 9. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội. - Giám sát chuyên đề 6 cuộc, bao gồm: Lĩnh vực kinh tế 2 cuộc: Giám sát Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018. Giám sát Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân về việc điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, kế hoạch sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Lĩnh vực văn hóa xã hội 2 cuộc: Giám sát việc thực hiện quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Giám sát việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện. Lĩnh vực pháp chế 2 cuộc: Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến của các ban và đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp cuối năm 2018. Giám sát việc thực hiện công tác kiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở.  

 • Vĩnh Thuận năm 2019, đầu tư công trên 45 tỷ công

  (13:36 | 14/08/2018)

  Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có văn bản chấp thuận danh mục công trình đầu tư công năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện quản lý, với tổng mức đầu tư là 45 tỷ 146 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn sổ xố kiến thiết là 24 tỷ 625 triệu đồng, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 20 tỷ 521 triệu đồng. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang xem xét, cho ý kiến và tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

 • Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

  (09:17 | 11/08/2018)

  Ngày 10/08/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bế lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018. Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Võ Thanh Xuân, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận.

 • Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và các chức danh Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn

  (16:33 | 08/08/2018)

  Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 930/SNV-CCVC, ngày 01 tháng 8 năm 2018 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 50 năm 2018; Công văn số 955/SNV-CCVC, ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh Văn hóa - Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.