Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

 • Nâng cao chất lượng chính sách tín dụng trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

  (16:06 | 16/05/2018)

  Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phạm Văn Hậu giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban thu hồi công nợ để đi vào hoạt động có hiệu quả. Quán triệt đến Hội đoàn thể, Trưởng ấp, khu phố nghiêm túc tổ chức và chứng kiến việc họp bình xét cho vay tại ấp. Trong quá trình bình xét người vay phải trình bày kế hoạch sử dụng vốn, cam kết trước chính quyền về việc sử dụng vốn vay đó. Những trường hợp sau khi vay vốn, người vay không sản xuất kinh doanh hoặc bỏ đi khỏi địa phương thì Hội đoàn thể cấp xã, thị trấn, Trưởng ấp, khu phố và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn phải có trách nhiệm thu hồi nợ về cho Nhà nước. Phối hợp Hội nhận ủy thác quán triệt đến Tổ tiết kiệm và vay vốn phải nghiêm túc thực hiện theo Quyết định 15/QĐ-HĐQT, ngày 05/3/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về quy chế tổ chức hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; Công văn số 2003/UBND-KHTH, ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo Hội nhận ủy thác, Trưởng ấp, khu phố, Tổ tiết kiệm và vay vốn kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn để thuận tiện cho công tác họp Tổ, công tác tuyên truyền, công tác thu lãi,… Trong quá trình triển khai thực hiện nếu Tổ trưởng gây khó khăn trong công tác kiện toàn nghiêm túc xử lý theo quy định.

 • Chủ trương giải thể Phòng Dân tộc và Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

  (15:33 | 15/05/2018)

  Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế khối chính quyền và công tác cải cách hành chính năm 2018. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng giao Sở Nội vụ hoàn chỉnh đề án tinh giản biên chế trên cơ sở bám sát mục tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ được hoàn toàn về tài chính thì thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần; các đơn vị sự nghiệp có thu mà có thể đấu thầu chuyển nhượng quyền khai thác thì đấu giá quyền khai thác, trong đó, xác định cụ thể phần việc nhà nước làm, phần việc của tư nhân làm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương giải thể Phòng Dân tộc, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện và chuyển chức năng về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm nhiệm. Đối với công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành chuyên môn tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử cấp tỉnh; thường xuyên kiểm tra, chất lượng hoạt động của hộp thư công vụ để đảm bảo trao đổi thông tin được nhanh chóng, thuận lợi; tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trong quý II năm 2018.

 • Thông báo khung lịch thời vụ xuống giống vụ lúa hè thu năm 2018

  (16:33 | 11/05/2018)

  Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp ngành chuyên môn cấp tỉnh xây dựng lịch thời vụ xuống giống vụ lúa hè thu năm 2018 trên địa bàn huyện như sau: Thời gian gieo sạ tập trung từ ngày 01/6/2018 đến ngày 15/6/2018. Riêng 3 xã Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh, Vĩnh Bình Nam do mặn xâm nhập hàng năm trễ hơn nên tùy theo tình hình thời tiết có thể gieo sạ kéo dài đến 25/6/2018 nhưng phải đảm bảo gieo sạ tập trung để tránh sâu rầy. Nên sử dụng các giống lúa chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu phèn mặn, thích nghi rộng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như giống GKG1, OM 2517, OM 5451, OM 5954, OM 7347, OM 6976, OM 4900… Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ấp, khu phố thông báo, tuyên truyền đến người dân biết khung lịch thời vụ để xuống giống đạt hiệu quả cao và giảm thiểu tối đa thiệt hại.  

 • Vĩnh Thuận xếp hạng 2 chỉ số cải cách hành chính năm 2017

  (17:13 | 08/05/2018)

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017.  

 • Tăng cường quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

  (16:58 | 08/05/2018)

  Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện giao thủ trưởng các ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn theo phân cấp, khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải kịp thời xử lý nghiêm. Trong tham mưu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn thực hiện, mức phạt và các nội dung khác theo quy định. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tham mưu xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Giao Phòng Tư pháp huyện phối hợp các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét cho ý kiến.  

 • Chỉ đạo sắp xếp tổ chức ngành giáo dục và đào tạo

  (17:13 | 07/05/2018)

  Nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học theo hướng tăng quy mô trường lớp, giảm điểm lẻ, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng mô hình điểm trường nhiều cấp học, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Nghiên cứu thực hiện thí điểm tập trung thực hiện nghiệp vụ kế toán ở các trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; y tế học đường giao Trạm y tế đảm nhiệm, có thể thuê các dịch vụ công việc như bảo vệ, tạp vụ,… nhằm giảm hợp đồng lao động. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp sở ngành có liên quan thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; nghiên cứu tham mưu, đề xuất tiếp tục ban hành và thực hiện cơ chế chính sách đặc thù của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ở những nơi đủ điều kiện, nhất là đối với bậc mầm non.

 • Tăng cường quản lý thu thuế lĩnh vực xây dựng

  (17:13 | 07/05/2018)

  Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Luật vừa ký công văn chỉ đạo tăng cường quản lý thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước ở lĩnh vực xây dựng trên địa bàn bàn huyện.  

 • Điểm mới trong cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2018

  (10:54 | 07/05/2018)

  Điều tra Điều tra Biến động Dân sô và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018 là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm để thu thập thông tin về tình hình biến động dân số (bao gồm cả di cư của người Việt Nam ra nước ngoài) và mức độ sử dụng các biện pháp tránh thai, tình hình hút thai, nạo phá thai. Làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình phục vụ các cấp các ngành đánh giá tình hình và lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình.  

 • Tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ Chân Trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt tại ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong

  (16:00 | 04/05/2018)

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Thuận kết hợp với Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang, tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ Chân Trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt, tại ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong có 30 nông dân trong khu vực tham dự.

 • Vĩnh Thuận đầu tư trên 5,5 tỷ đồng sửa chữa công trình giao thông

  (07:55 | 04/05/2018)

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành quyết định phê duyệt danh mục sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2018 với số tiền 5 tỷ 543 triệu đồng. Trong đó, trả nợ 389 triệu đồng, chuyển tiếp 30 triệu đồng và bố trí mới 5 tỷ 124 triệu đồng. Các công trình sửa chữa gồm: Hệ thống thoát nước đường Định Cư (giai đoạn 2), đường xã Vĩnh Bình Nam, quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường huyện, bờ kè chống sạt lở xã Phong Đông, đường xã Vĩnh Bình Bắc và đường xã Vĩnh Phong.