Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

  • Từ ngày 01.01.2019, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg được bãi bỏ

    (14:43 | 13/08/2018)

     Ngày 06/6/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

  • Ngày về trong niềm vui và nước mắt

    (13:52 | 06/04/2018)

    Trong ánh nắng chiều của những ngày tháng tư lịch sử, tôi đến thăm ông Mai Văn Bé ( tên thường gọi Sáu Bé) tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận để tìm hiểu những tháng ngày ông và đồng đội đã chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược tại “địa ngục trần gian” trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc. Không giấu được nổi xúc động, ông nói: Tôi được thư mời của tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng trở về. Đây là sự kiện lớn trong đời nên tôi sẽ đi dự. Nơi đó, còn hàng ngàn đồng đội của tôi đã anh dũng ngã xuống, bốn mươi lăm năm rồi tôi luôn trăn trở một niềm đau.