Phát huy vai trò thi đua khen thưởng, tăng cường chỉnh đốn đảng
(09:17 | 31/01/2020)

 Huỳnh Tấn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Việc phát động phong trào thi đua, khen thưởng được xem là động lực quan trọng để xây dựng ý thức con người mới trong bảo vệ và gìn giữ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

Theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng: Thi đua là hoạt động có tổ chức, với sự tham gia tự nguyện của tập thể, cá nhân nhằm phấn đấu đạt được mục đích tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh thành quả cống hiến và khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tinh thần đối với tập thể, cá nhân có thành tích được xã hội ghi nhận.
Với tinh thần đó, công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng từng đợt, hàng quý, hàng năm đã trở thành động lực rất quan trọng và cần thiết; khuyến khích, cổ vũ các tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu, cống hiến, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên tục là tấm gương tiêu biểu được nhân dân ghi nhận, tổ chức đảng tôn vinh, khen thưởng.
Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Vĩnh Thuận nói chung, các chi bộ, đảng bộ trong huyện đã không ngừng phát động thi đua theo chuyên đề, theo đợt với các nội dung rất thiết thực, hiệu quả và đạt chất lượng cao. Có phong trào thi đua đã trở thành truyền thống nhiều năm được tổng kết, tôn vinh và phát triển sâu rộng như: Các phong trào thi đua gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; Thi đua xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Thi đua xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Những cuộc thi kỹ năng bí thư chi bộ và Đoàn, Hội, Đội đã được tổ chức trong toàn huyện đã khơi dậy phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm từ cơ sở có tác dụng rất thiết thực, đem lại hiệu quả cao trong công tác xây dựng Đảng.
Năm 2019, Cấp ủy cơ sở đã kịp thời khen thưởng cho 26 chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 411 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Huyện ủy khen 07 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2015-2019) và đề nghị cấp trên khen 01 tổ chức đảng, 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2015-2019); khen, thưởng 64 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; công tác Dân vận khéo cũng được quan tâm sơ kết và đề xuất khen thưởng cho 06 Mô hình có hiệu quả trong vận động quần chúng; Cuộc thi kỷ năng bí thư chi bộ trong toàn huyện đã được khen thưởng 41 cá nhân và cùng nhiều thành tích khác được triển khai nhiều nơi trong huyện ở các ngành, đoàn thể từ huyện đến cở sở đã và đang phát huy tốt, có tác dụng khích lệ, động viên nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt tích cực hơn nữa thực hiện phong trào thi đua yêu nước.
Những phong trào và kết quả nêu trên đã góp phần không nhỏ đưa huyện Vĩnh Thuận có bước tiến vững chắc như: không còn chi bộ yếu kém, hàng năm có từ 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2019 đạt 96,71% so tổng số đảng viên được phân công nhiệm vụ), các phong trào thi đua yêu nước được toàn xã hội tích cực hưởng ứng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,06%, hoàn thành 7/7 xã Nông thôn mới và đang chỉnh trang toàn huyện đề nghi cấp trên công nhận huyện Nông thôn mới.
Năm 2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội, đại biểu toàn quốc của Đảng. Để các phong trào thi đua, khen thưởng của Huyện tiếp tục được phát huy nhân rộng và thực sự trở thành động lực, khuyến khích các tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, theo Tôi cần thực hiện mấy nội dung chủ yếu sau:
Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về thi đua ái quốc và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng chi, đảng bộ nhất là hoàn thành việc xây dựng văn kiện, nhân sự để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới.
Hai là, Các Chi, Đảng ủy, người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền tiếp tục phát động phong trào thi đua theo chuyên đề gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng chỉnh đốn Đảng nhất là tấm gương người tốt, việc tốt; đảng viên tiêu biểu; tập thể, cá nhân gương mẫu làm theo Bác và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII… Phong trào thi đua phải hướng về cơ sở và được phát động rộng rãi phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tiêu chí, tên gọi. Thông qua phong trào có khen thưởng, biểu dương, tôn vinh để nhân rộng.
Ba là, Thực hiện tốt phương châm “ lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tôn vinh những gương sáng, tiêu biểu. Qua đó từng tổ chức đảng chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh không để tác động, chi phối những thông tin không chính thức, xấu, độc, bịa đặt liên quan đến nhân sự, công tác nhân sự của Đảng ta nói chung của huyện và cơ sở nói riêng.
Công tác thi đua, khen thưởng nếu được phát huy tốt và nhân rộng trong từng Chi, Đảng bộ sẽ góp phần rất lớn vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo được lòng tin vững chắc của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.