Vĩnh Thuận mãi mãi ghi nhớ hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(15:05 | 04/06/2019)

 Cách đây 108 năm, vào ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng thuộc thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville (A-mi-ral- la-trut-tre-vil) quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình kéo dài 30 năm qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa Nguyễn Tất Thành đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại.

 THAM QUAN MO HINH NHA SAN BAC HO TAI PHU THO BAC.JPG

Đoàn cán bộ Lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận, tham quan mô hình Nhà sàn Bác Hồ

tại Phủ Thờ Bác xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

 

Quyết định rời đất nước ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân là một quyết định lịch sử của người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành. Cuộc hành trình dài 30 năm đã đưa Nguyễn Tất Thành đến nhiều vùng đất thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... Những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội được quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó hiện lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền uy, giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với một số ít dân tộc đế quốc xâm lược và thống trị.


Đó cũng là quá trình Người học tập, tích lũy tri thức, nghiên cứu lý luận và đối chiếu lý luận với thực tế, tham gia hoạt động trong một số tổ chức chính trị - xã hội. Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy, đến với chủ nghĩa Mác Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.


Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21-6-1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Mùa Xuân năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, rời xa Tổ quốc, ngày 28/1/1941, Người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo đánh đổ kẻ thù xâm lược giành độc lập dân tộc khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.


Từ cuộc hành trình của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc và trở thành lãnh tụ Hồ Chí Minh là cuộc hành trình đầy gian nan, gay go đầy thử thách. Nguyễn Tất Thành đã vượt lên chính mình, đi về ánh sáng hướng tới tương lai “không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc”. “Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.
Nhắc lại hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người Việt Nam đều ghi khắc trong tim lòng biết ơn vô hạn đối với những hi sinh lớn lao mà Bác Hồ đã trải qua trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.


Đây là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn những cống hiến to lớn vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới. Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước, cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là niềm tự hào để cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Thuận đoàn kết cùng nhau ra sức thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ như lời căn dặn trong di chúc thiêng liêng cách đây tròn 50 năm của Hồ Chủ Tịch.
 

Võ Thanh Xuân