Giấy mời Cuộc họp xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến Chợ Bách hóa Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận
(15:33 | 03/06/2019)

84-gm-ubnd-2019.jpg