Giấy mời Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh v/v tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(11:27 | 27/05/2019)
 

 

80-gm-ubnd-2019.jpg