Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
(11:12 | 13/05/2019)

 UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

20190510_142439 (1).jpg 

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

 

Được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác CCHC thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch, kể cả phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến quan hệ làm việc. Văn phòng HĐND và UBND huyện, và các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật những thủ tục mới thuộc phạm vi áp dụng để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định; thực hiện công khai, niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã với hình thức niêm yết công khai trên bảng di động. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện niêm yết tổng số 42 lĩnh vực/280 thủ tục thuộc phạm vi áp dụng; cấp xã đã niêm yết 27 lĩnh vực/133 thủ tục thuộc phạm vi áp dụng; các nội dung được công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện qua đó tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, giám sát và thực hiện TTHC. Tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã đưa 100% TTHC cấp xã được tỉnh công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa khi có phát sinh hồ sơ. Việc sử dụng các biểu mẫu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và UBND cấp xã cơ bản đúng quy định; giải quyết TTHC khi tổ chức, công dân đến yêu cầu đúng trình tự, thủ tục, trả hồ sơ kịp thời đúng thời hạn quy định; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận đảm bảo đúng trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tôn trọng tổ chức, cá nhân. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND và các phòng chuyên môn tiếp nhận 4.970 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn là 4.910, đạt 100%, còn lại 60 hồ sơ chưa đến hạn trả, không có hồ sơ trễ hẹn. Cấp xã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn đạt 99,97%, trễ hẹn 02 hồ sơ chiếm 0,03%.


Năm 2019, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 định hướng 2030. Đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp pháp đồng bộ và thống nhất. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo vận hành có hiệu quả hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong quy trình xử lý công việc của cơ quan hành chính nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ, TTHC. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kịp thời vận hành các phần mềm quản lý hồ sơ công việc, hộp thư điện tử.


Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018.
 

Tin và ảnh: Diễm Trang