Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và toàn dân
(10:36 | 13/05/2019)

Thời gian qua, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới của huyện Vĩnh Thuận được Huyện ủy-Ủy ban nhân dân, Mặt trân Tổ quốc, các Đoàn thể, Hội quần chúng và nhân dân tích cực hưởng ứng làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi, tiến bộ rõ rệt. Nhờ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu, vật nuôi, cây trồng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và thu nhập. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển đi lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.  

Hệ thống chính trị trong huyện được củng cố thắt chặt và nâng lên, hoạt động đi vào thực chất hơn, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người dân. Trình độ cán bộ, công chức cấp xã đã đạt chuẩn theo quy định, kinh tế-xã hội được tập trung quan tâm đầu tư, tình làng nghĩa xóm được tăng lên, kết cấu hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ.
Thực tế, đã chứng minh trong vân động xây dựng, toàn huyện hiện còn 861 hộ nghèo, chiếm 3,62%; thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.300 USD; còn 18 hộ dân cư có nhà xiêu vẹo, dột nát; 7/7 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn, nhân dân đi lại dễ dàng cả mùa mưa, nắng. Nhiều nhà mới được xây dựng khang trang, sạch, đẹp; hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư phục vụ đầy đủ; mạng lưới Internet được mở rộng đến xóm, ấp để người dân thụ hưởng văn hóa tinh thần. Toàn huyện đến nay có 6/7 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Phong Đông đạt16/19 tiêu chí. Đối với tiêu chí huyện đạt 6/9 tiêu chí.
Ngày 10-5-2019, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo XDNTM đã tổ chức họp thành viên Ban chỉ đạo nghe các Phòng chuyên môn thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn xã, huyên để có tập trung quyết liệt thực hiện giai đoạn 2019-2020. Qua đó, khẳng định tất cả các ngành từ huyện đến xã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và quyết liệt đầu tư, xây dựng xã Phong Đông đạt xã NTM vào cuối năm 2019, đến cuối năm 2020 đạt huyện NTM theo Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, có chú trọng đến nguồn vốn của huyện và tranh thủ từ Tỉnh và các Doanh nghiệp hỗ trợ.
Những mong muốn của Lãnh đạo huyện là rất thiết thực và rất cụ thể rõ ràng. Để XDNTM đạt chất lượng, hiệu quả trong thời gian ngắn còn lại xin đề xuất mấy vấn đề sau:
(1) Đối với Văn phòng điều phối huyện, các phòng tham mưu và Chủ tịch UBND các xã phải hoàn thiện các kế hoạch có tính khả thi cao, trong đó có thời gian tổ chức thực hiện, nguồn vốn đầu tư cụ thể, trách nhiệm chính của ai và người dân có nhiệm vụ gì thật rõ ràng, thông báo cho nhân dân biết để thực hiện. Qua theo dõi phân tích của đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hoàng Khởi, chúng chỉ mới dự thảo, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tại cuộc họp chưa triển khai rộng rãi ra toàn dân là rất chậm. Như vậy, khẩn trương quán triệt tinh thần xung kích, quyết liệt từ những phần việc của hộ gia đình, tổ tự quản và tất cả cán bộ, đảng viên xã, ấp trực tiếp xuống địa bàn vừa làm vừa vận động mọi người cùng chung sức thục hiện mới đảm bảo đạt kế hoạch và thời gian.
(2) Những tiêu chí cần quan tâm để nâng cao như: Môi trường, nhà ở dân cư phải cử cán bộ có trách nhiệm, uy tín, trực tiếp đến tận nơi giải thích, vân động để mọi người, mọi nhà thực hiện, không tuyên truyền chung chung được; có như thế từng cá nhân, hộ gia đình mới nâng lên về nhận thức trong ăn, ở, sinh hoạt có vệ sinh chung, có văn hóa, tự nguyên xóa cầu tiêu, không vứt trên sông, vệ sinh đường làng xanh, sạch, đẹp; có đường hoa, cây xanh, thấp sáng đường quê, có nơi đốt rát an toàn, vệ sinh; các hộ gia đình tự chỉnh trang nhà ở gọn gàng, khang trang; những hộ thật sự khó khăn phải chủ động phối hợp với ấp, xã để có hỗ trợ kịp thời.
(3) Phải khẳng định rằng trong XDNTM vai trò chính là người dân thực hiện và thụ hưởng tại gia đình, tổ, ấp của mình. Khắc phục ngay tình trạng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Lãnh đạo huyện, xã, ấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở vì trong xã hội có người tốt, chưa tốt cần có động viên chia sẽ đến từng hộ. Có nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt, mạnh dạn phê bình những biểu hiện chưa tốt thiếu tích cực (qua Đài truyền thanh). Đồng thời, những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên đoàn viên các đoàn thể phải là những người đi đầu trong thực hiện XDNTM.
Quy định hằng tuần các ấp phải báo cáo tiến độ về xã và xã tổng hợp về huyện đầy đủ, những tập thể, người đứng đầu thiếu quyết liệt sẽ bị phê bình hoặc thay đổi vị trí công tác để người khác làm tốt hơn.
Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM là một nội dung tổng hợp phát triển đồng bộ ở nông thôn, mục đích chủ yếu là làm cho đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn khang trang sạch sẽ, đảm bảo an toàn xã hội, con người được tự do, dân chủ, tiến bộ. Đối với huyện Vĩnh Thuận thời gian không còn nhiều nên phải có sự vào cuộc quyết liêt, quyết tâm cả hệ thống chính trị và toàn dân có như thế mới tiến nhanh, vững chắc có chất lượng bền vững đến năm 2020.
 

Huỳnh Tấn Phi