Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
(09:26 | 09/05/2019)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018. Kết quả, các khối ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có số điểm cao nhất đạt 98 điểm, xếp loại xuất sắc; khối ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn, số điểm cao nhất 92 điểm thuộc về Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, xếp loại xuất sắc; khối Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất cùng có số điểm cao nhất, đạt 91 điểm, xếp loại xuất sắc. Riêng huyện Vĩnh Thuận đạt 86,5 điểm, xếp loại tốt. 

Lý Đa