Công văn số 532/UBND-KTCN của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU
(17:09 | 08/05/2019)