Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
(10:05 | 01/05/2019)

Khẩu hiệu “ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đã khẳng định vai trò quan trọng của trẻ em đối với đất nước. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, các cấp các ngành từ Trung ương đến cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho trẻ em, tạo điều kiện về moi mặt để trẻ phát triển toàn diện. 

 Để trẻ được chăm lo cả về thể chất lẩn tinh thần, hằng năm cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động khá sôi nổi như: thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn động viên các em nổ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi; mở các lớp chống đuối nước, xây dựng hồ bơi trong trường học; tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân; tổ chức tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhiều trường học nhất là Mầm non, Tiểu học tổ chức các lớp múa cho trẻ; theo dõi, giám sát việc cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em… Qua đó, nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo vệ trẻ em được nâng lên góp phần rất lớn vào việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Tuy nhiên, tỷ lệ UBND cấp xã chậm bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em trong số công chức, không chuyên trách được phân bổ. Trong năm 2018 cả nước có 590/11.162, chiếm khoảng 5% đơn vị cấp xã đã bố trí cán bộ làm nhiệm vụ này. Do vậy, khi trẻ em bị xâm hại, đuối nước, không có điều kiên học tập, bị tai nạn … chưa được quan tâm đúng mức từ cơ sở, nơi các em cần được quan tâm giúp đở kịp thời.
Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em cần nghiên cứu triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu với thành phần gồm người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, Công an xã, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Trạm Y tế cấp xã, Trưởng các ấp trong xã.

Các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương theo chức năng nhiêm vụ, thẩm quyền rà soát các quy định bảo đảm phù hợp với Luật về trẻ em, tiếp tục hoàn thiện theo hướng: Xử lý việc xâm hại trẻ em phải nhanh, thuận lợi, thân thiện và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan có chương trình đào tạo, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình cho các cháu phù hợp lứa tuổi, giới tính.
Các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng, cộng đồng dân cư và gia đình cùng các cấp chính quyền tạo lập cuộc sống an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.
Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban Mặt trận các cấp, khẩn trương xây dựng Đề án vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm sóc trẻ em nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong đời sống và học hành.
UBND các cấp thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, dành nguồn kinh phí phù hợp để trợ cấp hằng năm, UBND cấp xã khẩn trương bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp mình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở.
Với quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, chúng ta phải nổ lực hơn nữa để trẻ em là người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội góp phần ươm mầm xanh cho đất nước.

Huỳnh Tấn Phi