Cấp 53 Giấy chứng nhận Sơ cấp lý luận chính trị đợt I năm 2019
(10:50 | 11/03/2019)

 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp Ban tổ chức, Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thuận tiến hành cấp giấy chứng nhận sơ cấp lý luận chính trị đợt I năm 2019, cho 53 học viên là cán bộ ban ngành cấp huyện, các xã thị trấn và cán bộ giáo viên các điểm trường trong huyện.

Qua một thời gian tổ chức thực hiện xem xét 80 hồ sơ, Hội đồng công nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị xem xét 53 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đây là những cán bộ đã qua đào tạo trình độ đại học hoặc tương đương hoàn các môn học như: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,....
Qua đây góp phần tạo điều kiện cho các học viên nhận thức sâu sắc hơn những đường lối, quan điểm của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giúp cho các học viên xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu phấn đấu để có điều kiện học tập các lớp sau.

Tin: Dương Tuấn