Giấy mời Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh v/v tổng kết hoạt động BCĐ phong trào nông dân thi đua SXKDG năm 2018 và sơ kết 2 năm hoạt động chương trình cho vay bò cái giống sinh sản từ nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm tập đoàn VinGroup
(16:25 | 04/03/2019)

29-gm-ubnd-2019.jpg