Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
(16:56 | 21/02/2019)

20-gm-ubnd-2019.jpg