Quy định nội dung, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông cấp huyện
(13:47 | 29/01/2019)

Nghị quyết số 183/2018/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị cho phép chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, chi công tác phí, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ hội nghị sơ kết, tổng kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chi tập huấn, triển khai nhiệm vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chi tiền lương làm đêm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chi khen thưởng,…. Mức chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng không quá 5 triệu đồng/người bị tử vong và không quá 2 triệu đồng/người bị thương nặng; trong dịp tết Nguyên đán, Ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông chi thăm hỏi không quá 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Mức chi cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm tối đa 100.000 đồng/người/ca (01 ca đủ 4 giờ trở lên). Chi thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo tình hình thực tế phát sinh và được cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở khả năng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông được bố trí hàng năm.

Lý Đa