Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer

(16:51 | 07/09/2020)

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận vừa có Công văn về việc Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer 

Theo đó, công văn nêu rõ: Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 18-9-2020 (nhằm ngày 29-7 và mùng 01, 02-8 âm lịch). Để ngày lễ của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Huyện ủy viên, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Lãnh đạo tổ chức tốt Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào trước, trong và sau lễ.
2. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang tái phát và diễn biến phức tạp. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm việc thực hiện. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Khmer tổ chức các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa, hạn chế việc tổ chức các sinh hoạt tập trung đông người.
3. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở phối hợp tổ chức thăm, chúc mừng các chùa, gia đình chính sách, các vị chức sắc tiêu biểu và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer bằng các hình thức phù hợp, hạn chế đoàn đông người; vận động giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn được  vui lễ. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer cần tạo điều kiện thăm hỏi, động viên, giải quyết cho nghỉ phép để đón lễ theo truyền thống. Đài Truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền về ngày lễ truyền thống và không khí đón mừng lễ đầm ấm, gọn nhẹ, an toàn. Công an, quân sự huyện có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ.
4. Lãnh đạo tổ chức đón Lễ gắn với việc tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc Khmer hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại và các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, tụ tập đông người vi phạm pháp luật. Động viên đồng bào dân tộc Khmer nêu cao ý chí tự lực vươn lên, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
5. Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công văn này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

BBT