Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết công tác Mật trận 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020

(10:35 | 28/07/2020)

Chiều 27/7/2020 Ủy ban Mật trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Vĩnh Thuận tổ chức sơ kết công tác Mật trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.

Bà lê Thị Nhỏ, Phó chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mật trận năm 2019

 

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Thuận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tích cực tham gia tuyên truyền trong phòng chống đại dịch Covid-19; thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác từ thiện xã hội, giai đoạn 2016-2020”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...đã có tác dụng rõ rệt. Bên cạnh đó, Mặt trận huyện Vĩnh Thuận còn tổ chức tiến hành giám sát các chuyên đề theo kế hoạch đã được xây dựng đầu năm, đặc biệt chú trong công tác giám sát việc xét cấp phát hỗ trợ cho các đối tượng trong đại dịch Covid-19; thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với các cơ sở tôn giáo; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp... Trong công tác chăm lo cho người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến các xã, thị trấn phối hợp tốt với các tổ chức thành viên luôn quan tâm chăm lo các cuộc vân động, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kết quả vận động quà tết năm 2020 là 4.400 suất quà với tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng.
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: UBMTTQ huyện Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11/2020. Chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp tổ chức bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn  hóa, công sở có nếp sống văn  hóa  bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 bảo đảm khách quan, đúng quy trình. Chủ động phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp theo Luật định.

Ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch  HĐND huyện Vĩnh Thuận phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch  HĐND huyện Vĩnh Thuận đã biểu dương những cố gắng của UBMTTQ huyện trong 6 tháng đầu năm 2020, đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, mong rằng 6 tháng cuối năm 2020, UBMTTQ cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.  
Dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mật trận năm 2019, và khen thưởng cho 03 tập thể và 01 cá nhân có thành tích đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn