Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng

(08:17 | 07/05/2020)

Để đảm bảo thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hậu có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các ngành có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Tại buổi làm việc các ngành chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn đã thảo luận, báo cáo, đánh giá về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, báo cáo thêm những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hậu đánh giá cao nỗ lực của các ngành cấp huyện, các xã, thị trấn trong việc rà soát, lập danh sách và tiến hành hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của cấp trên.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng lưu ý các ngành, xã, thị trấn cần tiếp tục nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.
Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ phải đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời và đúng đối tượng.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xem xét hỗ trợ cho người bán vé số chưa được nhận hỗ trợ; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát đối với chính quyền trong thực hiện hỗ trợ cho người dân, cùng với đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ để thông tin lại với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm để chỉ đạo.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ; rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, sớm trình Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành và phối hợp Đài Truyền thanh thông báo nội dung kế hoạch để người dân biết đăng ký danh sách với địa phương. Thống nhất mốc thời gian tiếp nhận hồ sơ các nhóm đối tượng đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2020 và chi trả hỗ trợ các hồ trước đó kết thúc trước ngày 15 tháng 7 năm 2020; riêng nhóm đối tượng doanh nghiệp sử dụng lao động có khó khăn về tài chính, giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tiến hành giải ngân đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.
Được biết vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận cho 3 nhóm đối tượng, gồm: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số 11.113 đối tượng, kinh phí 10.923.750.000 đồng.

 

Lý Đa