Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Hội LHPN huyện tổ chức hoạt động giám sát năm 2019

(10:38 | 12/08/2019)

 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện vừa thành lập đoàn giám sát và tiến hành giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới và kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận.

 Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Hải-Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc đoàn nghe Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận trình bày báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới từ năm 2007 đến nay và kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới từ năm 2016 đến ngày 30/5/2019. Bên cạnh đó Uỷ ban nhân dân thị trấn cũng đề xuất, kiến nghị đến cơ quan chuyên môn quan tâm hỗ trợ tài liệu, tờ bướm, tờ rơi phục vụ cho công tác tuyên truyền Bình đẳng giới và thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua như: Có tập trung thực hiện, quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bình đẳng giới, kế hoạch giai đoạn và hàng năm về thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới,… với nhiều hình thức đa dạng thông qua việc lồng ghép vào các kỳ sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt lệ của Câu lạc bộ, tổ, nhóm do Hội Liên hiệp phụ nữ thành lập, qua đó nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ về thực hiện công tác Bình đẳng giới trên các lĩnh vực như công tác cán bộ, phát triển đảng viên nữ, lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục- thể thao,… Có phân công cán bộ phụ trách, theo dõi công tác Bình đẳng giới. Phối hợp Hội LHPN xây dựng được nhiều mô hình,… Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật chưa được sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Tài liệu tuyên truyền, tờ rơi,… còn ít. Công tác cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức, chưa có nữ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tin và ảnh: Kim Thoa