Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xác định công tác phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

(13:09 | 09/08/2019)

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến hết sức phức tạp, tính đến ngày 07 tháng 8 năm 2019, toàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 1.165 ổ dịch, tại 340 ấp, khu phố của 103 xã/phường/thị trấn, thuộc 14/15 huyện/thành phố (duy nhất Hà Tiên chưa có dịch); tổng số lợn đã tiêu hủy 17.660 con, trọng lượng trên 1.107 tấn, cần trên 27 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại. Riêng huyện Vĩnh Thuận đã có 32 ổ dịch tại 16 ấp, khu phố trên địa bàn 4 xã, thị trấn xảy ra dịch, buộc tiêu hủy 208 con, trọng lượng 12.786 kg. 

Trước tình hình trên, sáng ngày 09 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Về thành phần tham dự phía điểm cầu huyện Vĩnh Thuận có ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản huyện Vĩnh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Kiên Giang. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và sự vào cuộc của hệ thống chính trị đã khẩn trương, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế địa phương. Cấp tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức các đoàn chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch. Cộng đồng, đặc biệt là người chăn nuôi đã quan tâm, tiếp cận, nâng cao ý thức ứng phó dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành chuyên môn để bảo vệ đàn heo của gia đình; người tiêu dùng không quay lưng với thịt lợn, sản phẩm lợn.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh nhận thấy từng lúc, từng nơi trong công tác này còn những tồn tại, bất cập như: Việc khai báo dịch bệnh của người dân chưa kịp thời, đã xảy ra tình trạng giết mổ lợn bệnh, vức xác lợn chết ra sông, kênh rạch làm lây lan dịch. Công tác kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm lợn; vệ sinh tiêu độc trong, ngoài vùng dịch chưa đảm bảo theo Kế hoạch ứng phó đã ban hành; Ban chỉ đạo các cấp tuy được cơ cấu nhiều thành phần nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao,….
Qua đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh nhận định mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã phát tán rộng trên đất liền, biển đảo, môi trường trên cạn và dưới nước; tình trạng bán chạy lợn bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường, đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ, địa bàn nhiều kênh rạch, hoạt động vận chuyển lợn đa dạng, khó kiểm soát; diễn biến bất lợi của thời tiết, những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch vừa qua chưa được khắc phục... Do đó, thời gian tới, bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong tỉnh sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài, nguy cơ tiếp tục lây lan, bùng phát còn ở mức cao, thiệt hại lớn.
Để triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có khả năng kéo dài để có đối sách phù hợp. Trong công việc phòng, chống dịch phải phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để tránh đùn đẩy. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Thông báo số 442/TB-VP ngày 08/7/2019 về ý kiến kết luận của Trưởng Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh, Công văn số 848/UBND-KTCN ngày 03/7/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản các huyện, thành phố: Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; rà soát công tác tổ chức, thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn để điều chỉnh phù hợp, hiệu quả; thực hiện chi hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, trường hợp nguồn dự phòng không đảm bảo, đề nghị tỉnh cấp bổ sung. Đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc, khai báo khi phát hiện lợn bị bệnh, không bán chạy, không vứt xác lợn chết ra môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm lây lan dịch bệnh, trục lợi chính sách, không trung thực trong xác minh, khai báo, kiểm đếm, cân lợn,... Tùy tình hình dịch bệnh, điều kiện của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cân nhắc, quyết định thành lập Đoàn, Tổ kiểm tra liên ngành lưu động thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, mua bán, chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh, tài chính, hỗ trợ thiệt hại,...
Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động hoặc theo đề nghị của ngành nông nghiệp tỉnh tham gia, triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi,..
 

Lý Đa