Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Ra mắt Câu lạc bộ Môi trường

(15:58 | 19/07/2019)

 Ngày 19/7/2091 Hội cựu chiến binh xã Tân Thuận phối hợp Hội cựu chiến binh huyện Vĩnh Thuận tổ chức ra mắt câu lạc bộ Môi trường tại, ấp Vĩnh lộc 1, xã Tân Thuận, tham gia câu lạc bộ có 34 thành viên.

 DSC_0160.JPG

Hội cựu chiến binh ra mắt Câu lạc bộ Môi trường

 

 

Hoạt đông Câu lạc bộ trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động. Câu lạc bộ Môi trường có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, tham gia khơi thông cống rãnh, don dẹp vệ sinh đường phố, tạo không khí trong lành nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là Câu lạc bộ môi trường điểm đầu tiên của huyện Vĩnh Thuận.
Sau lễ ra mắt câu lạc bộ các thành viên tiến hành ra quan dọn dẹp thu gom rác dọc tuyến đường về thị trấn Vĩnh Thuận.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn