Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Triển khai kế hoạch vận động phát triển “Quỹ hỗ trợ nông dân” huyện Vĩnh Thuận năm 2019

(15:12 | 19/07/2019)

Huyện Vĩnh Thuận triển khai kế hoạch vận động phát triển “Quỹ hỗ trợ nông dân” huyện Vĩnh Thuận năm 2019 và kết thúc cuộc vận động vào cuối năm 2019.

 20190718_153136 (1).jpg

Quang cảnh: Hội nghị triển khai kế hoạch vận động phát triển “Quỹ hỗ trợ nông dân” huyện Vĩnh Thuận năm 2019

 

Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban vận động. Theo kế hoạch đối tượng vận động là tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan ban ngành, đoàn thể, hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, hội viên, nông dân, các tiểu thương, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Thời gian vận động từ nay đến cuối năm 2019.


Mục đích của cuộc vận động này nhằm tăng cường hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; hình thành ngày càng nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhóm hộ, hướng tới sản xuất hàng hoá phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống trong nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
 

TIn và ảnh: PV