Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã

(15:52 | 04/06/2019)

Chiều ngày 04/6, UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị tập huấn biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 230/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì. 

Cùng tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện; lãnh đạo và công chức làm công tác thông kê tại 15 cơ quan, đơn vị và 08 cán bộ Văn phòng-Thống kê tại các xã, thị trấn được phân công thực hiện danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện triển khai Quyết định số 230/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã; hướng dẫn và giải thích cách thu thập, tổng hợp số liệu, ghi biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo và nơi nhận báo cáo.
Thông qua việc triển khai tập huấn giúp các cơ quan và các xã, thị trấn thực hiện thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã theo địa bàn, lĩnh vực quản lý theo danh mục biểu mẫu kèm theo một cách khách quan, tin cậy, kịp thời, đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của trung ương, địa phương và của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Luật - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ báo cáo thống kê được quy định cho đơn vị mình; bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đảm nhận công tác thống kê của các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn. Chi cục Thống kê huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung biểu mẫu quy định./.

 

Chúc Thẩm