Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động thi đua năm 2019

(15:03 | 18/04/2019)

Ngày 17/4/2019 UBND huyện Vĩnh Thuận tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 DSC_0663.JPG

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ 8 từ trái qua)

trao giấy khen danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm 2018

 

Năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND đến các ngành chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai quán triệt các kế hoạch thi đua đầu năm đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị đăng ký thi đua xem đây là nhiệm vụ là trách nhiệm của đơn vị và cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được tăng cường và đổi mới, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân thực sự là động lực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh huyện. Trong năm Huyện phát động nhiều phong trao thi đua như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp huyện Vĩnh Thuận hội nhập và phát triển”; “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng huyện Vĩnh Thuận phát triển nhanh và bền vững”. Kết quả qua phong trào thi đua góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,62%, cận nghèo 6,56%, UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018. Qua đó còn xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp, biện pháp tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần phát huy mọi tiềm lực xã hội, có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu kịp thời tuyên dương, khen thưởng.


Năm 2019 là năm cuối thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 công tác thi đua, khen thưởng tập trung thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể phát động các phong trào thi đua. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng từ cấp cơ sở đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Tiếp tục quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.


Dịp này UBND huyện tặng giấy khen năm 2018 cho 37 tập thể, 227 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; danh hiệu lao động tiên tiến cho 18 tập thể và 116 cá nhân và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ năm 2018.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn