Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp đảng viên mới khóa I năm 2019

(13:59 | 08/04/2019)

Ngày 8/4/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới khóa I năm 2019. Đồng chí Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, có 48 học viên là đảng viên dự bị ở các chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy tham gia.

 20190408_075728.jpg

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

trao Quyết định Ban cán sự lớp đảng viên mới khoá I/2019

 

Thời gian từ ngày 8 đến ngày 17/4/2019, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt nội dung Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, chính trị trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 

Tin và ảnh Diễm Trang