Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

Tăng cường hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cơ sở

(14:03 | 08/03/2019)

Thực hiện Quyết định số 2052/QĐ-UBND, ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận; theo đó Trung tâm Y tế huyện thực hiện đầy đủ các chức năng về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Các Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT, ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế, trong đó Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trạm Y tế trên địa bàn huyện, hàng tháng Trung tâm Y tế huyện tổ chức cuộc họp giao ban với các Trạm Y tế xã, thị trấn, nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tuyến y tế cơ sở, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn và đề ra phương hướng hoạt động, để từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở và thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia.


Để nâng cấp và đầu tư cơ sở vật chất cho các Trạm Y tế xã, thị trấn trong thời gian tới, thực hiện tốt hơn nữa công tác khám và điều trị bệnh cho nhân. Trung tâm Y tế huyện vừa ban hành Kế hoạch khảo sát toàn diện các Trạm Y tế xã, thị trấn về cơ sở vật chất, nhân sự…, từ đó có hướng để sắp xếp nhân sự cho phù hợp đối với từng đơn vị, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Dũng- VP