Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Văn hóa - Xã hội

UBND huyện Vĩnh Thuận tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2019

(13:59 | 14/01/2019)

Ngày 09/01/2019 UBND huyện Vĩnh Thuận tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và chương trình chỉ đạo, điều hành năm 2019. Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận chủ trì hội nghị.

DSC_0094.JPG 

Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận phát biểu kết luận hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, kiên định với mục tiêu kế hoạch, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đưa kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 đã đạt kết quả khá toàn diện. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”, kết quả diện tích, năng suất và sản lượng cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, diện tích nuôi tôm tăng 2.205 ha so cùng kỳ, sản lượng đạt 14.110 tấn, vượt 4,6% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo kết quả 2 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận đạt 19/19 tiêu chí, xã Phong Đông đạt 16 tiêu chí. Đến nay có 4/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thương mại, dịch vụ và công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ được đà tăng trưởng 3,32% so cùng kỳ năm 2017. Chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, khai thác tốt nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển, tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt kế hoạch đề ra; Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục có nhiều tiến bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và chất lượng hoạt động có nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Phát biểu tại hội ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời trong năm 2019 các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn. Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn và các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện. Thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chỉ đạo khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm và kết luận sau thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường quản lý chi ngân sách thật sự tiết kiệm theo đúng quy định, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế. Quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội và công tác trẻ em,...
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn