Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa - Xã hội

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân

(14:38 | 10/05/2018)

Ngày 08/5/2018, đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Trần Văn Mứng, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại Bệnh viện Đa khoa huyện và làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 đến nay.

 20180508_081038(2).jpg

Ông Trần Văn Mứng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh (bìa trái) trao đổi cùng

Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện trong buổi giám sát tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận

 

 

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện cũng như báo cáo của UBND nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Hiện nay, toàn huyện có 9 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, 7 trạm y tế xã, thị trấn, 01 phòng khám khu vực Bình Minh. Để tiến tới thực hiện BHYT toàn dân, từ năm 2016 đến nay UBND huyện luôn chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện tổ chức được 26 nhân viên đại lý thu BHYT trên địa bàn từng xã, đồng thời thông qua nhân viên để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT, về khám, chữa bệnh BHYT đến từng đối tượng, từ đó số lượng người tham gia hàng năm đều tăng lên. Cuối năm 2016 có 70.192 người đạt 76,2% so dân số của cơ quan thống kê và đạt 86,85% so dân số lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; năm 2017 có 66.455 người tham gia do BHXH huyện quản lý thu, phát hành thẻ, nếu tính tổng chung số người có thẻ BHYT ở các nơi thu, cấp thẻ thì tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện đạt 85,68% dân số.


Trong thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế cũng còn nhiều khó khăn, mặc dù cả hệ thống chính trị quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyền truyền về chính sách, pháp luật, quyền lợi người tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuy nhiên, do hiện nay cơ sở vận chất, trang thiết bị y tế của huyện xuống cấp trầm trọng, củ kỷ hư hỏng, lực lượng bác sĩ thì đủ nhưng chuyên sâu về các khoa lại thiếu; việc đối tượng có thẻ BHYT đi khám tuyến trên nhiều từ đó gây khó khăn cho ngành y tế không nắm được số người có đi khám chữa bệnh các tuyến trên, dẫn tới BHXH treo nợ chi phí khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa năm 2016, 2017.


Qua giám sát thực tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện và làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Trần Văn Mứng, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đánh gia cao sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khám, chữa bệnh đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế; nhất là xử lý sai sót thông tin của đối tượng trên thẻ BHYT kịp thời, đủ thuốc cấp cho đối tượng khám, chữa bệnh; nhân lực y tế của huyện đáp ứng được nhu cầu trong khám, chữa bệnh; mức hộ hài lòng của người dân về thực hiện quyền lợi khi tham gia BHYT ngày càng nâng lên.


Ông Trần Văn Mứng đề nghị trong thời gian tới, huyện Vĩnh Thuận đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu về lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, đổi mới hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực hơn; thường xuyên cập nhật các văn bản mới để kịp thời triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, quyền lợi người tham gia BHYT; nên khám bệnh BHYT vào thứ bãy, chủ nhật để người dân có thẻ BHYT được quyền lợi của mình; đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người tham gia bảo biểm, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân. Đồng thời, đoàn giám sát HĐND tỉnh ghi nhận những kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế huyện Vĩnh Thuận sẽ đề xuất đến kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018 tới đây.
 

Tin và ảnh Lê Hiệp: Đài TT Vĩnh Thuận