Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

An ninh - Quốc phòng

Vĩnh Phong diễn tập chiến đấu phòng thủ 2017

(21:24 | 30/06/2017)

Ngày 30/6/2017, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Vĩnh Thuận tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Vĩnh Phong năm 2017. Đây là cuộc diễn tập thực hiện theo Chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ diễn tập và công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và chiến đấu phòng thủ. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện, cấp ủy đảng, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đến khi diễn tập, thực hành sát với tình hình thực tế ở địa phương, lực lượng tham gia diễn tập đảm bảo đúng, đủ thành phần, từng thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện và quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Cuộc diễn tập lần này nhằm đánh giá khả năng lãnh đạo, điều hành, phối hợp giữa khối Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an, các ban ngành đoàn thể trong xử lý các tình huống và khả năng chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa bàn của xã.
 

Tin và ảnh Lê Hiệp: Đài TT Vĩnh Thuận