Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 cấp xã, thị trấn cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

(17:09 | 07/09/2020)

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện vừa có văn bản thống nhất địa điểm xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 cấp xã, thị trấn cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. Địa điểm: tại Trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn. 
 

Cụ thể, xã Vĩnh Phong từ ngày 11-18 tháng 9; xã Tân Thuận từ ngày 14-18 tháng 9; xã Vĩnh Bình Nam từ ngày 15-16 tháng 9; thị trấn Vĩnh Thuận từ ngày 11-15 tháng 9; xã Bình Minh từ ngày 14-15 tháng 9; xã Vĩnh Bình Bắc từ ngày 14-18 tháng 9; xã Phong Đông từ 15-17 tháng 9; xã Vĩnh Thuận từ 11-15 tháng 9 năm 2020. 
Dự kiến xét duyệt cấp huyện ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Mục đích của việc xét duyệt chính trị nhằm thực hiện dân chủ, công khai để tuyển, chọn công dân đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

Lý Đa